top of page
42 slide David và Goliath PowerPoint

42 slide David và Goliath PowerPoint

24,00$ Giá thông thường
8,00$Giá bán rẻ

Bộ slide có định dạng PowerPoint và là bộ đồng hành với các ghi chú giảng dạy có sẵn trên trang web này.

    bottom of page