top of page
Hình ảnh 10 điều răn của 7 Jpegs Unbroken and Broken

Hình ảnh 10 điều răn của 7 Jpegs Unbroken and Broken

4,95$Giá

7 Hình ảnh đã sẵn sàng để bạn xây dựng bản trình bày PowerPoint của mình. Nhiều người hiểu 10 điều răn được viết trên đá xám. Trong khu vực này, đá có nhiều khả năng có màu đỏ nâu, đặc biệt là khi mặt trời mọc vào buổi sáng trên đá. Tuy nhiên, Do Thái giáo Do Thái giáo được tìm thấy trong những lời dạy của Mishnah và Talmud đề cập đến Xuất Ê-díp-tô Ký 24:10. "và họ nhìn thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Dưới bàn chân này là một viên đá sapphire trên vỉa hè, giống như trời cho sự trong sáng." (ESV)